Facilitati

  • Spatii de birouri pentru parteneri
  • Locuri de parcare
  • Program de lucru flexibil
  • Programe de informatica de gestiune de calitate
  • Acces la servicii de date si voce
  • Rampe de egalizare pentru incarcare descarcare
  • Prize trifazate pentru masini
  • Urmarirea on-line a temperaturilor din depozit
  • Statie de autobuz la poarta